Protokoll medlemsmöten

Två veckor efter varje styrelsemöte kallar styrelsen till medlemsmöte. Protokollen finner ni här eller på anslagstavlan ute på klubben.