Barometer information

Priset tillfaller det ekipaget som under året erhållit högst antal poäng. Priset är ett vandringspris för bästa lydnadshund och ett pris för bästa brukshund. Prisen tillfaller det ekipage som vunnit tre år i rad eller fem år utan följd.

Tävlingen räknas från 1 januari till 31 december varje år. Högst sex valfria tävlingsresultat per år får räknas. Om två ekipage uppnår samma poäng, avgör högsta medelpoäng av alla sex tävlingar, vid lika reslutat avgör även här högsta medelpoäng i bästa tävligen.

Tävlingsresultatet skall redovisa inom 21 dagar efter tävlingen. Den tävlande noterar sitt resultat på en blankett invid barometertavlan.

Tävlande avgör själva vilka av de inrapporterade resultat som skall räknas vid årets slut.

Resultatet räknas av SBK anordnade bruksprov samt av SBK, SKK eller till SKK associerad specialklubbs anordnade lydnadsprov, certprov för bevaknings- och räddningshundar, MH-prov, BPH-prov, karaktärsprov och godkänd mentaldel på korning.


Registrering resultat

* obligatoriska uppgifter


Poängfördelning

Lydnadsbarometer

1:a pris ska uppnås för 1 poäng

Startklass = Godkänd 1 poäng Uppflyttning 2 poäng
Klass 1= 3 poäng
Klass 2 = 5 poäng
Klass 3 = 7 poäng

CACIOB 8 poäng
Lydnadsdiplom 3 poäng

Bruksbarometer

Appell klass Godkänd 2 poäng
Uppflyttning 3 poäng
Lägre klass Godkänd 3 poäng
Uppflyttning 4 poäng
Högre klass Godkänd 4 poäng
Uppflyttning 5 poäng
Elitklass Godkänd 5 poäng
Certifikatpoäng 7 poäng
Certifikat 9 poäng
CACIT 10 poäng

Karaktärsprov, BPH, MH-prov & mentaldel i korning 2 poäng

Bevakningshund Godkänd 4 poäng
Räddningshund Godkänd 5 poäng
SM 3:a 10 poäng
SM 2:a 13 poäng
SM 1:a 15 poäng

Rallylydnadsbarometer

Gäller från 1 Januari 2019

1 poäng RLD N över 70 poäng RLD N ger 1 poäng extra
2 poäng RLD F över 75 poäng RLD F 2 poäng.
4 poäng RLD A över 80 poäng RLD A 4 poäng.
8 poäng RLD M över 90 poäng RLD M 8 poäng

5 poäng för championat (Mästarklass)
1 poäng för 100 poäng