Barometer information

Vandringspriset tillfaller det ekipaget som under året erhållit högst antal poäng. Se respektive gren under poängfördelning längst ner på sidan. 

Tävlingen räknas från 1 januari till 31 december varje år. Om två ekipage uppnår samma poäng, avgör högsta medelpoäng av alla inräknade tävlingar. Vid lika resultat avgör högsta medelpoäng i bästa tävlingen.

Tävlingsresultatet skall redovisa inom 21 dagar efter tävlingen. Den tävlande fyller i formuläret nedan.

Resultatet räknas av SBK anordnade bruksprov samt av SBK, SKK eller till SKK associerad specialklubbs anordnade lydnadsprov, certprov för bevaknings- och räddningshundar. 


Registrering resultat

* obligatoriska uppgifter


Poängfördelning

Lydnadsbarometer

De 6 bästa resultaten räknas.

För att erhålla poäng skall godkänt resultat uppnås (120-160p)

Startklass = Godkänt resultat ger 1p. Vid uppflyttning får man istället 2p.
Klass 1= Poäng erhålls enbart för uppflyttning, 3 poäng
Klass 2 = Poäng erhålls enbart för uppflyttning, 5 poäng
Klass 3 = Poäng erhålls enbart för uppflyttning, 7 poäng

Lydnadsdiplom (LD): 3 poäng (erhålls efter 3 uppflyttningar, gäller samtliga klasser) 
CACIOB: 8 poäng 


Bruksbarometer

De 6 bästa resultaten räknas.

Appell klass: Godkänt resultat ger 2 poäng. Vid uppflyttning får man istället 3 poäng.
Lägre klass: Godkänt resultat ger 3 poäng. Vid uppflyttning får man istället 4 poäng.
Högre klass: Godkänt resultat ger 5 poäng. Vid uppflyttning får man istället 7 poäng.
Elitklass: Godkänt resultat ger 7 poäng. Vid certifikat får man istället 9 poäng.

Certifikat: 9 poäng.
CACIT: 10 poäng

Bevakningshund Godkänd: 4 poäng
Räddningshund Godkänd: 5 poäng

SM 3:a 10 poäng
SM 2:a 13 poäng
SM 1:a 15 poäng


Rallylydnadsbarometer

De 6 bästa resultaten räknas. 

N-klass: Resultat 70p eller mer ger 1 poäng. Titel RLD N ger ytterligare 1 poäng.
F- klass: Resultat 75p eller mer ger 2 poäng. Titel RLD F ger ytterligare 2 poäng.
A- klass: Resultat 80p eller mer ger 4 poäng. Titel RLD A ger ytterligare 4 poäng.
M- klass: Resultat 90p eller mer ger 8 poäng. Titel RLD M ger ytterligare 8 poäng. 


5 poäng för ansökt championat (gäller bara mästarklass)
1 poäng för 100 poäng oavsett klass. 


Agilitybarometer

De 6 bästa resultaten räknas

Agilityklass: 1 poäng/ plockad pinne. Titel (erhålls vid 5 pinnar) ger ytterligare 1 poäng.
Hoppklass: 1 poäng/ plockad pinne. Titel (erhålls vid 5 pinnar) ger ytterligare 1 poäng.


NoseWorkbarometer

De 6 bästa resultaten räknas

Poängskala som används:
Summan av erhållna poäng minskat med antal erhållna fel dividerat med koefficienten 10.

Godkänt doftprov oavsett klass ger 2,5 poäng och räknas som max ett av 6 tävlingsresultat.

Extrapoäng i respektive klass:
Till detta läggs extrapoäng i respektive klass. 
De tre bästa resultaten under året räknas. Endast officiella tävlingar i samtliga moment (TSM) får medräknas. 

NM1 - 0 poäng
NW2 - 3 poäng
NW3 - 6 poäng
Elit - 9 poäng

Exempel på beräkning:
NW1: 100p, 0 fel = 100/10 = 10 poäng
NW2: 100p, 3 fel = 97/10 = 9,7 +3 = 12,7 poäng
NW3: 75p, 4 fel = 71/10 = 7,1 +6 = 13,1 ppäng
Godkänt doftprov för NW3 = 2,5 poäng