Historik

Från en liten klubb till en av Smålands största brukshundklubbar

- av L-E Furuskog, ordförande 1993-1996

1983 gick ett litet gäng ihop och började diskutera starten av en hundklubb i Vetlanda. Redan tidigare fanns en brukhundklubb i Hultet, Myresjö, men som i många andra föreningar kan det uppstå meningsskiljaktigheter. Detta kan både vara positivt och negativt men för det mesta är det nog en liten "krydda". Man skall visa att något går.

I detta fall är det troligen så att det skapades entusiasm och framåtsträvan i ivern att bilda ny klubb. Meningsskiljaktigheterna mellan Vetlanda och Njudungs brukshundklubbar har sedan länge lagt sig och det råder idag ett gott samarbete.

Det var ett 40-tal som den 4 september 1983 bildade Vetlandaortens Hundklubb. Genom goda person- och lokalkontakter hittade man Skede IF:s gamla idrottsplats. Man ingick avtal med Vetlanda kommun om att få arrendera marken.

I detta avtal framgick att man arrenderade halva fotbollsplanen. Den andra halvan skulle Skede Dragkampsklubb förfoga över. Den senare har aldrig varit aktiv under brukshundklubbens tid.

Hela gamla fotbollsplanen var igenvuxen med sly och halvstora granplantor, så det blev ett stort arbete att göra en acceptabel appellplan. Vid sidan av fotbollsplanen låg ett litet skjul som tidigare fungerat som omklädningsrum. Detta renoverades och byggdes ut så det till slut blev en klubbstuga med kök och undervisningsrum.

Många av dem som var ute och tävlade, och som därmed var tvungna att vara medlemmar i en brukshundklubb, var också med i Eksjö BK. Av denna anledning sökte Vetlandaortens Hundklubb medlemskap i Svenska Brukshundklubben. Första gången blev det avslag, med motiveringen att det redan fanns en klubb i Vetlanda. Andra gången sa man ja och den 1 januari 1985 anslöts klubben till Svenska Brukshundklubben under namnet Njudungs Brukshundklubb.

Klubben tog ordentlig fart från början. Första året fördubblades medlemsantalet och toppåret kom 1992, då klubben hade 332 medlemmar.

Både kurs- och tävlingsverksamheten ökade och ganska snart var det dags för utbyggnad. Genom goda kontakter arrenderades en åker i direkt anslutning så man kunde göra till ytterligare en appellplan. Man byggde ett sekretariat och så småningom också en större förrådsbyggnad. Parkeringsmöjligheterna blev också för små, varför mark arrenderades på andra sidan vägen, där det iordningställdes en stor parkeringsplats.

Genom åren har Njudungs BK gjort sig känd för att vara en god förebild för andra klubbar. Många är de klubbar, inte bara i Småland, som sneglat på Njudungs BK och tagit efter både när det gäller kurs-, tävlings- och övrig verksamhet.

Njudungs BK har i många år varit representerad i Svenska Mästerskapen, både i lydnad och bruks. Som bäst har det blivit ett brons och en silvermedalj.

Många har de frivilliga varit som lagt ner ett mycket stort arbete med att föra vår klubb framåt. Inte bara med byggnation och arbete på anläggningen utan också som funktionärer i all annan verksamhet.

Tack vare all den hjälp som ideellt arbetande medlemmar har lagt ner har klubben en ganska bra ekonomi, utan lån, som kan komma medlemmarna till nytta.

Det är allas förhoppning att man lagt en grund för en fortsatt utveckling, som ska varra till glädje för många kommande hundägare.