Styrelsen 2022

ORDFÖRANDE

Anna-Karin Hardebrink
073-532 34 77 
ordf@njudungsbk.se

Övrigt: Kontaktperson utställning

  

KASSÖR

Gunnel Johansson Hardebrink
070-841 39 73
kassor@njudungsbk.seSEKRETERARE

Hannah Lager
073-505 80 50
sekr@njudungsbk.se

Övrigt: Kontaktperson rally, UBS


LEDAMOT

Vice ordförande

Diana Bergqvist
076-821 80 40
diana.bergqvist@me.com

Övrigt: Kontaktperson trivsel & förvaltning


LEDAMOT

Malin Isaksson
072-302 50 08
maliniisakssoon@hotmail.com

Övrigt: Kontaktperson tävling


LEDAMOT

Christina Widén
070-371 91 65
Christina.Widen@elitfonster.se

Övrigt: Kontaktperson förvaltning, UBSLEDAMOT

Linn Jonsson
070-922 08 11
Linnjonsson92@hotmail.com 

Övrigt: Kontaktperson PR & MH


SUPPLEANT

Caisa Laine
076-008 03 64
Caaaaisa@hotmail.com

Övrigt: Kontaktperson tävling & MH

SUPPLEANT

Johan Strömqvist
073-530 29 43
klotter88@hotmail.com 
VALBEREDNING

Sammankallande
Stefan Lindell
mobil
mail 


VALBEREDNING


Jessica Oscarsson
mobil
mail


VALBEREDNING


Marcus Carlström
073-987 67 37
mail

HEMSIDAMEDLEMSANSVARIG


Helene Merkert
073-844 47 72
hemsida@njudungsbk.se