Styrelsen 2022

ORDFÖRANDE

Anna-Karin Hardebrink
073-532 34 77 
ordf@njudungsbk.se

Övrigt: Ansvarig trivsel, Utställning

  

KASSÖR

Gunnel Johansson Hardebrink
070-841 39 73
kassor@njudungsbk.seSEKRETERARE

Hannah Lager
073-505 80 50
sekr@njudungsbk.se

Övrigt: Ansvarig rally, UBS


LEDAMOT

Vice ordförande

Diana Bergqvist
076-821 80 40
diana.bergqvist@me.com

Övrigt: Ansvarig UBS, ansvarig posten


LEDAMOT

Malin Isaksson
072-302 50 08
maliniisakssoon@hotmail.com

Övrigt: Ansvarig tävling


LEDAMOT

Heléne Merkert
073-844 47 72
hemsida@njudungsbk.se

Övrigt: Medlemsansvarig, Hemsida


LEDAMOT

Linn Jonsson
070-922 08 11
Linnjonsson92@hotmail.com 

Övrigt: Ansvarig PR


SUPPLEANT

Helena Cederlöf
070-259 59 73


SUPPLEANT

Johan Strömqvist
073-530 29 43
klotter88@hotmail.com 

Övrigt: Ansvarig förvaltningVALBEREDNING

Sammankallande
Caisa Laine
076-008 03 64
caaaaisa@hotmail.com


VALBEREDNING

Sofia Asplund
076-84 01 890

zofiah@yahoo.com


VALBEREDNING

Frida Strand
073-445 31 24

frida.glitzy@yahoo.com