Styrelsen 2020

ORDFÖRANDE

Anna-Karin Hardebrink
073-532 34 77
ordf@njudungsbk.se 


KASSÖR

Silvana Carlén
073-025 10 54
kassor@njudungsbk.se


Övrigt: Ansvarig utställning

SEKRETERARE

Hannah Lager
073-505 80 50
sekr@njudungsbk.se


Övrigt: Ansvarig hemsidan


LEDAMOT

Vice ordförande

Diana Bergqvist
076-821 80 40
diana.bergqvist@me.com

Övrigt: Ansvarig UBS

LEDAMOT

Ewa Kroona
070-538 18 18
eo.kroona@telia.com


LEDAMOT

Gun Dominique
070-600 40 32
gunzan@live.se 


LEDAMOT

Elisabeth Björklund
070-865 83 66
medlem@njudungsbk.se


Övrigt: Medlemsansvarig


SUPPLEANT

Christina Widén
070-371 91 65

christinawiden7@gmail.com

christina.widen@elitfonster.se

 
SUPPLEANT

Malin Isaksson
070-072-302 50 08
maliniisakssoon@hotmail.com

VALBEREDNING

Sammankallande
Orwar Kroona
070-574 63 27
njudungsbk2@gmail.com


Övrigt: Ansvarig förvaltning

VALBEREDNING

Tomas Ström
072-213 57 66
tomas.strom@elitfonster.seVALBEREDNING

Josefin Abel
073-067 58 69

josefin@bjorko-industriprodukter.se