Styrelsen 2024

ORDFÖRANDE

Diana Bergqvist
076-821 80 40
ordf@njudungsbk.se 

KASSÖR

Gunnel Johansson Hardebrink
070-841 39 73
kassor@njudungsbk.seSEKRETERARE

Anna-Karin Hardebrink
073-532 34 77
sekr@njudungsbk.se

Övrigt: Kontaktperson utställning


LEDAMOT

Hannah Lager
073-505 80 50
rally@njudungsbk.se

Övrigt: Kontaktperson UBS & Rally

LEDAMOT

Malin Isaksson
072-302 50 08
maliniisakssoon@hotmail.com

Övrigt: Kontaktperson tävling

LEDAMOT

Vice ordförande
Christina Widén
070-371 91 65
Christinawiden7@gmail.com

Övrigt: Kontaktperson UBS och TrivselLEDAMOT

Linn Jonsson
070-922 08 11
Linnjonsson92@hotmail.com 

Övrigt: Kontaktperson PR & MH


SUPPLEANT

Caisa Laine
076-008 03 64
Caaaaisa@hotmail.com

Övrigt: Kontaktperson tävling & MH

SUPPLEANT

Tobias Lundin
073-501 52 04
tobias.lundins@gmail.com

Övrigt: Kontaktperson förvaltning & PR


VALBEREDNING

Sammankallande
Stefan Lindell
076-84 91 109 
77stefan.lindell@gmail.com 


VALBEREDNING


Jessica Oscarsson
073-07 43 494
jessicaoscarsson@hotmail.com


VALBEREDNING


Marcus Karlström
073-987 67 37
djmusse@live.com

HEMSIDAMEDLEMSANSVARIG


Helene Merkert
073-844 47 72
hemsida@njudungsbk.se