Styrelsen 2021

ORDFÖRANDE

Anna-Karin Hardebrink
073-532 34 77 
ordf@njudungsbk.se


Övrigt: Ansvarig trivsel

  

KASSÖR

Silvana Carlén
073-025 10 54
kassor@njudungsbk.se


Övrigt: Ansvarig utställning

SEKRETERARE

Hannah Lager
073-505 80 50
sekr@njudungsbk.se


Övrigt: Ansvarig rally, UBS och hemsida

LEDAMOT

Vice ordförande

Diana Bergqvist
076-821 80 40
diana.bergqvist@me.com

Övrigt: Ansvarig UBS, ansvarig posten

LEDAMOT

Malin Isaksson
072-3020 50 08
maliniisakssoon@hotmail.com


Övrigt: Ansvarig tävling

LEDAMOT

Gun Dominique
070-600 40 32
gunzan@live.se 


Övrigt: Trivsel

LEDAMOT

Linn Jonsson
070-922 08 11
Linnjonsson92@hotmail.com 


Övrigt: Ansvarig PR


SUPPLEANT

Helene Merkert
073-844 47 72

hemsida@njudungsbk.se 

Övrigt: Medlemsansvarig, ansvarig hemsida


 
SUPPLEANT

Johan Strömqvist
073-530 29 43
klotter88@hotmail.com 


Övrigt: Ansvarig förvaltning

VALBEREDNING

Sammankallande
Josefin Abel
073-067 58 69
josefin@bjorko-industriprodukter.se


VALBEREDNING

Hanna Jacobsson
070-037 01 88
hannaadolfsson68@gmail.com VALBEREDNING

Frida Strand
073-445 31 24

frida.glitzy@yahoo.com