Sektorer

UBS


Utbildningssektorn ansvarar för handläggande av alla ärenden som rör kursverksamhet och instruktörer. Som tex. anmälan till kurser, tillsätta kursplaner, samordna kursutbud, framtagande av kursutvärdering och sammanställande av denna, uppdatera instruktörer och mycket mycket mer. 


Kontaktperson:
ubsnjudungsbk@gmail.com

rally@njudungsbk.se


TÄVLING


Tävlingssektorn ansvarar för alla tävlingar som hålls. I denna sektor delar vi sen in oss i gruppen. De grupper som är aktiva är

- Lydnad & Bruks

- Rally

- Agility

Vill du vara aktiv inom detta som deltagande i sektorsarbetet eller som resurs så finner du kontaktuppgiften nedan. 


Kontaktperson:

Rally: rally@njudungsbk.se 

Lydnad/ Bruks:

maliniisakssoon@hotmail.com 


TRIVSEL & FÖRVALTNING


Detta är en sektor där vi jobbar med allt som rör klubbområdet och stugan.
Trivselgruppens fokusområde är stugan och caféterian medans förvaltning sköter byggnaderna och gräsplanerna. 

Vill du vara aktiv inom detta som deltagande i sektorsarbetet eller som resurs så finner du kontaktuppgiften nedan. 


Kontaktperson:

Trivsel: ordf@njudungsbk.se 

Förvaltning: tobias.lundins@gmail.com 


UTSTÄLLNING

En sektor som jobbar med NBKs utställningar. 
Brinner du också för utställning så finner du kontaktuppgiften nedan.  


Kontaktperson:

sekr@njudungsbk.se 

Vi letar ständigt efter folk som vill hjälpa till, vill Du vara delaktig?
Tveka inte, kontakta oss. Kontaktuppgifter finner Du under varje sektorsgrupp ovan.